Museerne

Foreningens formål er at støtte museer og kulturarv i Vordingborg Kommune, samt fremme kendskab til disse og deres museumsaktiviteter. Endvidere nærer foreningen medlemmernes interesse for museerne, for egnens og for Danmarks kulturarv ved diverse selvstændigearrangementer.

I forbindelse med Museerne Vordingborgs fusion med Næstved Museum og Køge Museum er Museumsforeningen i færd med at finde sine nye sko at stå på. Vi har nu naturlig relationer til følgende museer:

Klik på billede eller tekst og museets hjemmeside åbner i ny fane

Danmarks Borg Center i Vordingborg By
Møns Museum, på Empiregården i Stege på Møn
Køng Museum på Sydsjælland
Museumsgården ved Keldbylille på Møn
Grundtvigs Mindestuer i Udby
Rødeled ved Præstø
De Gule Stalde i Kalvehave