Forretningsorden

Åbner i ny fane:

Forretningsorden 2019  / 20

Ændring til bestyrelsen:

Per Ole Schovsbo og Michael Wiberg er begge udtrådt af bestyrelsen. Jørn Peter Jansen og Henning Bekker er indtrådt i bestyrelsen