Bestyrelse

Formand:   John Holmer    
Havnevej 8, 4720 Præstø. Tlf.: 40 46 01 12.
Mail: john@holmer-as.dk
Valgperiode 2023-2024
 
Kasserer:  Jørgen Larsen 
mail: mads.jensensvej3@gmail.com 
Valgperiode 2024-2025
 
Bestyrelsesmedlem: Birgit Strand
Valgperiode 2023-2024
 
Bestyrelsesmedlem: Jørn Peter Jansen
Valgperiode 2024-2025
 
Bestyrelsesmedlem: Ella Juul Kjærulff 
Valgperiode 2023-2024
 
Bestyrelsesmedlem: Kate Edla Morsing
Valgperiode 2024-2025
 
Suppleanter:
Ejnar Kulle og Ulla Strand.

Oversigt:

Bestyrelse-2023-24.pdf