Bestyrelse

Formand:   John Holmer    Valgperiode 2018-2020
Havnevej 8, 4720 Præstø. Tlf.: 40 46 01 12. Mail: john@holmer-as.dk
 
Kasserer:  Jørgen Larsen 
mail: mads.jensensvej3@gmail.com  Valgperiode 2019-2021
 
Bestyrelsesmedlem: Birgit Strand Valgperiode 2019-2021
Bestyrelsesmedlem: Jørn Peter Jansen Valgperiode 2019-2021
Bestyrelsesmedlem: Henning Bekker Valgperiode 2018-2020