Bestyrelse

Formand:   Foreningen er for tiden uden formand.
Resten af bestyrelsen og suppleanter prøver at få det daglige til at virke.
 
Kasserer:  Jørgen Larsen 
mail: mads.jensensvej3@gmail.com 
Valgperiode 2024-2025
 
Bestyrelsesmedlem: Birgit Strand
Valgperiode 2024-2026
 
Bestyrelsesmedlem: Jørn Peter Jansen
Valgperiode 2024-2025
 
Bestyrelsesmedlem: Ella Juul Kjærulff 
Valgperiode 2024-2026
 
Bestyrelsesmedlem: Kate Edla Morsing
Valgperiode 2024-2025
 
Suppleanter:
Ejnar Kulle og Ulla Strand.
Betragtes som en del af den fungerende bestyrelse.

 

Bestyrelse-2023-24.pdf _sidste år.