Undervisning

Foreningen planlægger at være løftestang for aktive medlemmers kompetancer indenfor museumsdrift og synliggørelse af eksisterende viden om vores kulturarv og vores eksisterende museer.

Dette bliver en af den nye bestyrelses kommende opgaver.

På flere områder vil frivillige have mulighed for at gøre stor gavn i museumsdriften og i forvaltningen af kulturarven i overenstemmelse med gældende museumslov.

I første om gang planlægges en konferencedag lørdag d. 4. maj 2013, hvor der vil blive indbudt til professionel indførelse i følgende temaer med undergrupperinger:
– Museumsfrivillig på et statsanerkendt museum.
– Bliv amatørarkæolog.
– Hvordan forsker man i “Nyere tid”.
– Hvordan restaureres en bevaringsværdig bygning.